Společnost M – luft, s.r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku dne 15.11. 2004. Při zahájení své činnosti společnost v plném rozsahu navázala na dosavadní podnikatelské aktivity, zkušenosti a kontakty společníka pana Milana Machačného v oblasti dodávek a montáže vzduchotechniky a klimatizace na klíč. Vznikla jako nástupce firmy Machačný Milan, která působí na trhu již od roku 1992. Právě v důsledku narůstajícího obratu v oblasti dodávek a montáže vzduchotechniky a klimatizace na klíč se firma transformovala do společnosti s ručením omezeným. Společnost působí po celé České republice.

Až do roku 2007 společnost zabezpečovala převážně kompletní dodávky vzduchotechnických zařízení a klimatizace na klíč, dále kompletní servisní zajištění a revizí dodávaných zařízení, včetně revizí požárních klapek.

V průběhu roku 2007 společnost rozšířila svoji činnost o služby v oblasti řízeného mikrotunelování, kde se zabývá řízenými zemními protlaky. Společnost investovala do této oblasti nemalé finanční prostředky ohledně kvalitního technického zázemí pro tuto činnost. V návaznosti na tuto skutečnost se firma M- luft, s.r.o. rozčlěnila na dvě samostatné divize:

  • Divize 1: Vzduchotechnika a klimatizace
  • Divize 2: Řízené mikrotunelování

V průběhu roku 2010 společnost rozšířila svoje služby v oblasti filtrace vzduchotechnického zařízení. V návaznosti na tuto skutečnost zřídila společnost M – luft, s.r.o. na počátku roku 2011 samostatnou divizi zabývající se filtrací vzduchotechnického zařízení, čímž došlo k rozčlěnění na tři samostatné divize:

  • Divize 1: Vzduchotechnika a klimatizace
  • Divize 2: Řízené mikrotunelování
  • Divize 3: Filtrace vzduchotechnického zařízení