Řízené mikrotunelování

V oboru řízených protlaků patří společnost mezi zkušené dodavatele v České republice. Naši pracovníci mají letité zkušenosti v tomto oboru od roku 1995 podložené realizací celé řady zakázek. Strojní park společnosti tvoří špičkové profesionální vybavení od firmy Vermeer.

Jedná se o bezvýkopový způsob pokládky inženýrských sítí. Je vhodný pro vodovody, plynovody, kabelovody, tlakové kanalizace a gravitační kanalizace. Maximální efektivita této metody vyplývá z následujících výhod:

 • výrazně nižší náklady oproti výkopům
 • minimální omezení provozu v případě komunikací (chodníky, silnice …)
 • výrazné snížení doby potřebné k provedení (rychlost provedení)
 • šetrnost vůči životnímu prostředí (ekologicky čistá technologie)
 • neporušení stávajících povrchů
 • schopnost vyhnout se překážkám v trase
 • neporušení stávajících inženýrských sítí
 • provádění prací ve stísněných poměrech apod.
 • nezávislost technologie na zdrojích el.energie
 • minimální velikost startovacích a koncových jam (cca 1,2m x 1,2m)

Možnosti použití:

 • bezvýkopová pokládka potrubí z PEHD pro vodu, plyn, kanalizaci
 • bezvýkopová pokládka chrániček pro kabelová a jiná vedení
 • bezvýkopová pokládka kompletních rozvodů a přípojek ve městech a obcích
 • sondážní, kontrolní a průzkumné horizontální vrty

Popis postupu horizontálního vrtání:

 • výkopy startovacích a koncových jam (velikosti cca 1,2 m x 1,2 m x požadovaná hloubka)
 • načerpání vody do nádrží a smíchání s bentonitem
 • příprava a propojení systému (vrtačka se samostatnou hnací jednotkou)

I. Etapa: Pilotní vrt, vyhledávání optimální trasy

Vrtmistr kontroluje průběh vrtání díky vysílači, který je umístěn v těle vrtné hlavy. Na svém přijímači vrtmistr neustále vidí v jaké hloubce, směru a sklonu se nachází vrtná hlava a podle potřeby dává pokyny strojníkovi u vrtačky. Vrtá se pomocí vysokotlaké směsi, která je vháněna z pohonné jednotky do vrtné hlavy umístěné na začátku vrtných tyčí. Z vrtné hlavy směs stříká do země, kde rozplavuje a roztlačuje zeminu a postupuje vpřed. Změna směru je umožněna kombinováním způsobů vrtání (rotační-přímý postup vrtu a hydraulický-vychylování vrtné hlavy do požadovaného směru). Tímto způsobem se provede pilotní vrt ze startovací jámy až do koncové jámy. V koncové jámě se provede výměna vrtné hlavy s vysílačem za rozšiřovací hlavu, potřebnou pro požadovaný průměr nového potrubí.

II. Etapa – Rozšiřování

Pro rozšiřování opět s podporou výplachové směsi, dochází k roztlačení zeminy a zvětšení průměru původního pilotního vrtu až na požadovanou velikost, podle průměru vtahovaného potrubí. Jakmile je ukončeno rozšíření celého vrtu zapojí se za rozšiřovací hlavu předem připravené potrubí a vtáhne se do do rozšířeného vrtu.

III. Etapa: Vtažení potrubí do pilotního vrtu

Vtahování potrubí probíhá opět s podporou bentonitové směsi.
Protlak je dokončený jakmile je celé potrubí vtaženo do vrtu.

STROJNÍ VYBAVENÍ:

Společnost v současnosti vykonává práce stroji:

VERMEER NAVIGATOR  20×22
VERMEER NAVIGATOR  23 x 30  série II
VERMEER NAVIGATOR  24 x 33
VERMEER NAVIGATOR  36 x 50 série II

Stroje jsou postaveny na pásovém podvozku s gumovými pásy (nepoškozuje asfaltové povrchy).

S těmito stroji jsme schopni dělat podvrty od O50mm do O400mm a to jak v plastu, tak v oceli. Na vzdálenost jsme schopni vrtat 200m. Navigační zařízení měří spolehlivě hloubku a směr vrtu do 12m. Vlastníme vrtací nářadí, kterým lze vrtat s těmito stroji horninu do třídy 6 a rozšířit vrt na O220mm do kterého jde zatáhnout potrubí o O 160mm. Vlastníme i svářečku na plasty a jsme schopni zavařit PE potrubí doO250mm.

Kontakt

Machačný Jan
jednatel společnosti, vedoucí divize řízené miktotuneláže
Tel : +420 723 913 064
machacnyj@mluft.cz

 

Mára Luboš
technik protlaků
Tel.: +420 725 818 193
mara@mluft.cz